Procurement system made by buyers for buyers

Buyers use NextBuy to purchase easier and cheaper, Suppliers – to sell more.
Both sides get benefits. How does it work?

 • null

  Security and data protection thanks to Microsoft Azure cloud computing platform

 • null

  Comprehensive support of procurement processes.

 • null

  SaaS solution: low cost, high ROI

 • null

  Customizable: create a custom-made platform!

 • null

  Intuitive and user friendly platform available from any web browser.

Ready to try NextBuy?


Discover functionalities and benefits of NextBuy modules and see how they simplify Procurement Team work


RFx and eAUCTIONS

Do you organize eAuctions? NextBuy helps you organize, manage and finalize them!


 • multi-round RFx
 • various types of auctions: Dutch and English
 • track supplier activities
 • compare offers automatically
 • add customized offer criteria

SUPPLIER MANAGEMENT

Looking for a tool to manage suppliers? NextBuy is a perfect SRM for you!

 • access to the supplier global database with over 63.000 business partners
 • supplier evaluation according to individual criteria
 • add your internal suppliers into the database
 • invite suppliers to participate in eAuctions even if they do not have a NextBuy account

E-PROCUREMENT

Do you want to streamline your company’s purchasing? NextBuy supports your work, offering a bunch of useful functionalities!


 • purchase request, order and delivery end-to-end management
 • stay in the loop and track full procurement process
 • approval workflow that fits your company purchasing policy
 • save time thanks to purchase request consolidation into one RFx process

CONTRACT MANAGEMENT

Searching for an easy way to manage contracts? NextBuy notifies you about deadlines and stores all documents in one place.

 • easy access to all necessary documents thanks to contract database and archive
 • track contract execution volume
 • get automatic expiration reminders
 • simple user access management

PRODUCT CATALOGUES

Do you want to simplify purchase requisition workflow in your organization? Review supplier offers easily and order products with one click. NextBuy offers clear product eCatalogues.


 • simple and intuitive product catalogue search
 • your internal e-commerce – submit purchase requests based on catalogue products
 • punch-out catalogues: integration with suppliers eCatalogues
 • possibility to import products including price changes

ANALYTICS

Make right decisions using analyses. NextBuy prepares reports and tables for you!


 • cross-sectional data on purchases made through the platform (benchmarks)
 • over 25 KPI types to analyze
 • access and persmission management
BEZPŁATNE DEMO

W dniu 25 maja 2018 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

W związku z powyższym informujemy Pana/Panią o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych przez NextBuy sp. z o.o. oraz o zasadach przetwarzania danych począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu komunikacji w zakresie oferty oraz usług świadczonych przez NextBuy sp. z o.o., w tym w celu przeprowadzenia demonstracji działania systemu, jest spółka NextBuy sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Karola Olszewskiego 19C, 25-663 Kielce.

Pani/Pana dane osobowe, po uprzednim wyrażeniu odpowiednich zgód, mogą być przetwarzane w celach marketingowych administratora danych lub podmiotów współpracujących z administratorem danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie umowy powierzenia, przepisów prawa lub podmiotów, co do których wyraziła Pani/Pan odpowiednią zgodę. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich, żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych oraz żądania ich usunięcia.

Informujemy, że podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki „cookies” jest NextBuy sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Karola Olszewskiego 19C, 25-663.

Przysługuje Panu/Pani między innymi prawo do żądania dostępu do przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw określonych w RODO.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności.

Zgadzam się   /   nie teraz